Hietsun Paviljongin Juhlasalin
ja Ateljé-salin vuokrausehdot


Kiinteistö Oy Töölön Kylätalo Hietsu ("vuokranantaja") omistaa osoitteessa Hiekkarannantie 9, 00100 Helsinki sijaitsevan rakennuksen, jota kutsutaan Hietsun Paviljongiksi. Hietsun Paviljongissa on Juhlasali ja Ateljé -sali, joita vuokranantaja vuokraa sovitusti näiden vuokraehtojen mukaan. Nämä vuokraehdot ovat vuokranantajan kotisivuilla. Nämä vuokraehdot tulevat asiakasta sitoviksi tämän tehdessä vuokravarauksen jäljempänä kuvattuun varauskalenteriin Juhlasalista ja/tai Ateljé-salista (vuokrattavaa tilaa/tiloja kutsutaan jäljempänä ”tilaksi”). Vuokranantaja vahvistaa vuokravarauksen erikseen asiakkaalle.


1. Vuokraus-, maksu- ja peruutusehdot
 
Asiakas vuokraa tilan vuokranantajan www-sivuilta löytyvän varauskalenterin kautta. Vuokra-ajan kestoon tulee sisällyttää tilaisuuden valmisteluun sekä purkuun ja asiakkaan suorittamaan loppusiivoukseen tarvittava aika. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaamansa tilan vuokra viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuokra-ajankohtaa. Jos asiakas peruttaa vuokran tämän jälkeen, vuokranantajalla on oikeus periä tilan vuokra asiakkaalta.
 
Vuokrahinnasto löytyy vuokranantajan kotisivustolta. Asiakas maksaa varaamansa tilan käytöstä vuokranantajan hinnaston mukaisen vuokran. Vuokra laskutetaan vuokrauksen päätyttyä. Maksuaika on 14 vrk, viivästyskorko 11 %. Maksumuistutuksesta peritään 5,00 euron käsittelymaksu.
 
Hietsun Paviljongin keittiö laitteineen sekä eteisaulassa sijaitsevat WC:t (”yleistilat”) ovat asiakkaan käytössä. Asiakkaan on huomioitava, että keittiö on myös Hietsun Paviljongin työtilojen vakituisten vuokralaisten käytössä.
 
Mikäli vuokraus koskee vain toista yllä kuvatuista saleista, voi vuokranantaja vuokrata toisen salin (yleistilojen käyttöoikeuksineen) samaan aikaan toisen asiakkaan käyttöön.
 
Vuokraan sisältyy tilan kalusteiden käyttö (pöydät ja tuolit). Vuokranantaja ei tarjoa astioita eikä pöytä-liinoja.
 
Juhlasalin seinillä saattaa olla samanaikaisesti yksityisten näytteilleasettajien teoksia. Niihin ei saa koskea eikä niitä saa siirtää.


2. Avaimen luovutus, tilan esittely
 
Avaimen luovutuksesta ja tilan esittelystä sovitaan tapauskohtaisesti. Avaimet luovutetaan viimeistään vuokrausta edeltävänä päivänä erikseen sovittuna ajankohtana.


3. Siivous ja huolto
 
Tila ja yleistilat vuokrataan aina siistinä, ja asiakkaan tulee käyttää tiloja ja Hietsun Paviljonkia noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja. Asiakas palauttaa tilan siinä kunnossa kuin tila oli asiakkaan vastaanottaessa sen huomioiden siivousohjeet. Myös asiakkaan käytössä olleet yleistilat ja Hietsun Paviljongin piha-alue tulee saattaa siistiin kuntoon ennen vuokra-ajan päättymistä.
 
Mikäli asiakas ei toimi tässä kohdassa kuvatusti, vuokranantajalla oikeus periä asiakkaalta lisäsiivoushinta.


4. Järjestyssäännöt
 
Vuokralainen vastaa siitä, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä Hietsun Paviljonkiin. Hietsun Paviljongin ulkoalueen käytössä on noudatettava Helsingin kaupungin ulkoilualueiden yleisiä järjestyssääntöjä tai muita soveltuvia järjestyssääntöjä.
 
Juhlasalissa saa yhtäaikaisesti olla enimmillään 160 henkilöä ja Ateljé -salissa 40 henkeä.
 
Eteisen kalustoa eikä Juhlasalin flyygeliä saa siirtää ilman vuokranantajan lupaa. Vuokralaisella ei ole oikeutta kajota Hietsun Paviljongin pintoihin, kuten kiinnittää seiniin tai tolppiin tauluja nauloilla tai poraamalla.
 
Tupakointi on sallittu ainoastaan merkityillä tupakkapaikoilla.
 
Tiloissa saa käyttää vain sisätiloihin soveltuvia kynttilöitä paloturvallisesti. Muualla Hietsun Paviljongissa ei saa käyttää kynttilöitä tai roihuja. Hietsun Paviljonki tulee lukita huolellisesti vuokran jälkeen.
***HUOM. Palovaroittimet asennetaan syksyn aikana, tätä ennen kynttilöitä ei saa käyttää!***
 
Pysäköinnissä tulee noudattaa soveltuvia pysäköintisääntöjä.


5. Vahingot ja reklamaatiot
 
Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä Hietsun Paviljongille, kiinteistön omistajalle ja /tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Hietsun Paviljonkiin tuotavasta ulkopuolisesta omaisuudesta.
 
Asiakkaan tulee ilmoittaa viipymättä vuokranantajalle havaitsemistaan tai aiheuttamistaan epäkohdista / vahingoista (kuten rikkoutuneet tilat, kalusteet tai laitteet) sähköpostilla osoitteeseen info@hietsunpaviljonki.fi tai puhelimitse.
 
Mahdolliset asiakkaan reklamaatiot tulee esittää välittömästi, viimeistään heti vuokrausta seuraavana päivänä joko puhelimitse tai sähköpostitse osoitteeseen info@hietsunpaviljonki.fi.
 
Vuokranantaja ei korvaa Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja.